bioLOGIETCCL

Extra Informatie

1. Samenvatting van dit thema

2. Ecologie algemeen
3. Competie en coöperatie, Abiotische factoren
4. Biologisch evenwicht
          5. Voedselketen 1
          6. Voedselketen 2
          7. Successie
Oefenstof

1. Ecologie
2. Puzzel ecologie
             3. Begrippen ecologie (bron: WTFlash)
             4. Biotisch of abiotisch
             5. Voedselweb
             6. Topganger - Teenganger -Zoolganger             
             7. Koolstofkringloop
             8. Voedselpyramide
             9. Climax of pioniersecosysteem?
           10. Snavels van vogels
           11. Aanpassingen planten
           12. Autortroof of heterotroof?

13. Voedselnet vijver maken


14. Voedselketen in een oceaan
15. 
Biotische- en abiotische factoren 1     
           16. 
Biotische- en abiotische factoren 2
           17. 
Producenten, consumenten en reducenten
           18. 
Ecosystemen
           19. 
Voedselketen van een oceaan
           20. 
Voedselweb
           21. 
Koolstofkringloop 1
           23. 
Koolstofkringloop 2
           24. 
Stikstofkringloop 1
           25. 
Stikstofkringloop 2      


 26. Stikstofkringloop 3
 27. 
Ecosystemen
           28. 
Pionier/climax
           29. 
Aanpassing
           30. Ecologische begrippen 
           31. Plant en dier en hun omgeving (Herhaling) 
           32. Oefentoets 0 ecologie
           33. Oefentoets 1 ecologie    
           34. Oefentoets 2 ecologie

Vidoeopgaven: Bekijk eerst de video en maak de opdrachten
          
Onderwerp: planten-, vlees-, en alleseters.
Video,  opdrachtenantwoorden

Onderwerp: kringlopen.
Video,  opdrachtenantwoorden

Onderwerp: Dieren en hun omgeving.
Video,  opdrachtenantwoorden
Onderwerp: Planten en hun omgeving.
Video,  opdrachtenantwoorden

Downloads

1. Samenvatting
2. Ecologie 


3. Printbare puzzel ecologie 
4. Plant en dier en hun omgeving
Links

1. Biotische en abiotische factoren
2. Organisatieniveaus in de biologie
              3. Koolstofkringloop
              4. Voedselpyramides
              5. Ecologisch evenwicht
              6. Successie
              7. PC les Voedselpiramides

                

8. Voedselketens


  9. Ecologie (flash)  
10. Koolstof- en stikstofkringloop (flash)  
          11. Planten zijn aangepast (flash) 
          12. Herhaling Ecologie


Multimedia 

1. Exoten: verstoring biologisch evenwicht
2. Afbraak organismen door reducenten  


3. Wat leeft er in een sloot
4. Vreemd leven in de oceaan (engels talig)
5. De jacht op een eekhoorn (prachtige film)

  6. Dieren en hun omgeving 
  7. Planten en hun omgeving 
  8. Havik jaagt op konijn 
                9. Havik vangt vogel
               10. Torenvalk vangt muis  
               11. Bodemdiertjes  
               12. Waterdiertjes: De waterscorpioen
                                          De vlokreeft
                                          De waterspin
 

 

             13. Klimaat, invloed abiotische factoren
             14. Successie
             15. Oceanen: voedselweb en energiestromen
             16. Planten en hun omgeving
             17. Woestijnleven 
             18. Koolstofkringloop 
             19. Klimaat, invloed abiotische factoren  
             20. Successie 
             21. Voedselweb en energie