bioLOGIETCCL

Extra Informatie

1. Begrippenlijst 

2. Van dit thema is nog geen theorieles
Oefenstof
1. Mens en milieu (bron: WTFlasch) 
2. Puzzel Mens en milieu  
              3. Begrippen mens en milieu
              4. Plaag of natuurlijke vijand           
              5. Examanvragen Mens en milieu 
              6. Examanvragen Kringlopen 1 
              7. Examanvragen kringlopen 2 
              8. Koolstofkringloop
              9. Stikstofkringloop 1  
            10. Stikstofkringloop 2 
            11. Eutrofiëring 
            12. Biologische bestrijding
            
13. Koolstofkringloop

14. Herhaling begrippen 1 
15. Herhaling begrippen 2 
          16. Oefentoets mens en milieu

17. Lespakket: Leven in de klas 
18. Module afvalwaterzuivering


19. Stikstofkringloop


20. Computerles Stikstofkringloop
 Downloads

1. Studiewijzer


2. Basisstof 3: Koolstofkringloop 
3. Basisstof 4: Broeikaseffect en de ozonlaag 
4. Basisstof 4: Eutrofiëring en Algengroei
5. Webquest mens en milieu

            
6. Puzzel mens en milieu
Links

 1. Versterkt Broeikaseffect
 2. Bestrijding van plagen 
              3. Koolstofkringloop  
              4. Stikstofkringloop (Nijntje en het nitraat) 
              5. Schema stikstofkringloop 
                           
 6. Stikstofkringloop 
             

7. Stikstofkringloop 
8. Bemesting


 9. Animatie broeikaseffect
10. Film over bioindustrie, info, werkbladen etc.


11. Flash De mens en zijn milieu 
12. Flash voedselproductie 
           13. Flash landbouw in Nederland 
           14. Flash over water 
           15. Flash bodem en boedemvervuiling

 

Multimedia 

1. Biologische gewasbestrijding 
2. Omgekeerd inzamelen

3. De processierups 
4. De sluipwesp  
5. Van larve tot lieveheersbeestje  
              6. Lieveheersbeestje op jacht  
              7. Hoe wordt vies water gezuiverd?  
              8. Rioolwaterzuivering
              9. Duurzame energiewinning    
            10. Voedselketen en plastic                               

                          

11. De wereldklok
12. Eutrofiering en waterbloei  

 13. Biologische gewasbescherming
 14. Biologische bestrijding met feromonen en natuurlijke vijanden
            15. Koolstofkringloop 
            16. Stikstofkringloop 
            17. Effect opwarming aarde. Van 1 tot 6 graden (engelstalig)