bioLOGIETCCL

Extra Informatie

         1. Begrippenlijst
 2. Erfelijkheid 
 3. Overzicht kruisingsmogelijkheden en notaties

         4. Practicum
         5. Theorieles (bron: JNJ) 
         6. Wandkaarten Genetica

7. Invulschema practicum genetica leeg

7. Basissftof 8. Mocuculaire erfelijkheid
8. Basissftof 9. Mutaties


Oefenstof

1. Erfelijkheid en evolutie
2. Begrippen van erfelijkheid en evolutie
           3. Evolutie van het leven op aarde
           4. Stamboom 1 (algemeen)
           5. Stamboom 2 (autosomaal)
           6. Bouw van DNA en chromosomen 
           7. Oude examenvragen 1
           8. Oude examenvragen 2
           9. Stambomen: Algemeen
                                Autosomaal
                                X-chromosomaal
                                Bloedgroep
                                Hanenkam
 
10. Printbare puzzel Erfelijkheid en evolutie
11. Printbare puzzel erfelijkheid 4HAVO-VWO
12. Puzzel meiose 


13. Oefenvraagstukken genetica


          (Deze links openen met Edge-brouwser)
14. Voorbeeld monohybride kruising 1
15. Voorbeeld monohybride kruising 2
       16. Voorbeeld X-chromosomale kruising 1
       17. Voorbeeld X-chromosomale kruising 2
       18. Voorbeeld dihybride kruising

       19. Kruisingen (bron; WTFlash) 
       20. Erfelijkheid algemeen (bron: WTFash)           
       21. Monohybride kruisingen (bron: WTFlash) 
       22. Dihybridekruising (bron: WTFash) 
       23. Examenstof erfelijkheid (bron: WTFlash) 

24. Vragen genetica 1 
25. Vragen genetica 2
26. Vragen genetica 3

27. Opgaven monohybride kruisingen
28. Opgaven dyhibride kruisingen
29. Opgaven X-chromosomaal
         30. Opgaven bloedgroepen
         31. Antwoorden 28 t/m 31
  


Downloads
1. Stencil PO Erfelijkheid


2. Stencil PO Erfelijkheid

  3. Resultaten practicum genetica 2024


Multimedia 

1. Erfelijke ziektes (Bron: biobits)

2. Selectie eigenschappen
3. Sikkelanemie, een erfelijke aandoening 
4. Vorming van geslachtscellen 
              5. Hoe isoleer je DNA?

5. De DNA revolutie (landbouw) 
6. De DNA revolutie (gezondheid)
7. De DNA revolutie (forensisch onderzoek) 
          8. Stofwisseling (eiwitsynthese)


 8. Inzoomen DNA (Animatie)
 9. Eiwitsynthese (engelstalig)  
10. Bekijk DNA in 3D
11. Animatie kanker (engelstalig)

12. Het gevolg van straling: Chernobyl 
13. Eiwitsynthese (the wonders of a tiny cell) 

14 . Evolutie (animatie) 
15. DNA verwantschap

16. Er was eens ... de mens (evolutie)

17. Mitose
18. Meiose I
19. Meiose II
20. Monohybride kruising

           (Deze links openen met Edge-brouwser)
1. De wetten van Mendel
2. Animatie monohybride kruising
         3. Theorie monohybride kruising
         4. Animatie dihybride kruising
         5. Theorie dihybride kruising niet gekoppeld    
6. Theorie X-chromosomale kruising
7. Animatie gekoppelde overerving
         8. Theorie gekoppelde overerving met crossing-over
         9. Animatie Stambomen 
       10. Chromosomen zichtbaar maken (karyogram)  
       11. Animatie bouw en werking DNA

 12. Bouw DNA (engelstalig)