bioLOGIETCCL

Extra Informatie

         1. Begrippenlijst
 2. Erfelijkheid 
 3. Overzicht kruisingsmogelijkheden en notaties

         4. Practicum
         5. Theorieles (bron: JNJ) 
         6. Wandkaarten Genetica

7. Invulschema practicum genetica leeg

7. Basissftof 8. Mocuculaire erfelijkheid
8. Basissftof 9. Mutaties


Oefenstof

1. Erfelijkheid en evolutie
2. Oefenvragen Evolutie
              3. Begrippen van erfelijkheid en evolutie
              4. Evolutie van het leven op aarde
              5. Stamboom 1 (algemeen)
              6. Stamboom 2 (autosomaal)
              7. Kruisingen (bron; WTFlash) 
              8. Genetica Sikkelcel  
              9. Erfelijkheid algemeen (bron: WTFash)           
            10. Monohybride kruisingen (bron: WTFlash) 
            11. Dihybridekruising (bron: WTFash) 
            12. Examenstof erfelijkheid (bron: WTFlash) 
            13. Bouw van DNA en chromosomen 
            14. Oude examenvragen 1
            15. Oude examenvragen 2
            16. Stambomen: Algemeen
                                     Autosomaal
                                     X-chromosomaal
                                     Bloedgroep
                                     Hanenkam
 
17. Printbare puzzel Erfelijkheid en evolutie
18. Printbare puzzel erfelijkheid 4HAVO-VWO
19. Puzzel meiose 

20. Oefenvraagstukken genetica


21. Voorbeeld monohybride kruising 1
22. Voorbeeld monohybride kruising 2
         23. Voorbeeld X-chromosomale kruising 1
         24. Voorbeeld X-chromosomale kruising 2
         25. Voorbeeld dihybride kruising
26. Vragen genetica 1 
27. Vragen genetica 2
28. Vragen genetica 3

29. Opgaven monohybride kruisingen
30. Opgaven dyhibride kruisingen
31. Opgaven X-chromosomaal
          32. Opgaven bloedgroepen
          33. Antwoorden 28 t/m 31
  

Niveau: VMBO 4

34. Extra oefenvragen 1
35. Extra oefenvragen 2
           36. Erfelijkheid 1
           37. Erfelijkheid 2
           38. Taaieslijmziekte 
           39. Stamboom (doofheid bij honden)
           40. Stamboom. Uitleg en oefening
           41. Erfelijkheid uitgebreid
           42. Biotechonolgie (begrippen)
           43. Genetica begrippen 1 
           44. Genetica begrippen 2 
           45. Herhalingstof      
           46. Toets 1 
           47. Toets 2
Downloads
1. Stencil PO Erfelijkheid


2. Stencil PO Erfelijkheid

  3. Resultaten practicum genetica 2020

Links
1. De wetten van Mendel
2. Animatie monohybride kruising
         3. Theorie monohybride kruising
         4. Animatie dihybride kruising
         5. Theorie dihybride kruising niet gekoppeld          

6. Theorie X-chromosomale kruising
7. Animatie gekoppelde overerving
         8. Theorie gekoppelde overerving met crossing-over
         9. Animatie Stambomen 
       10. Chromosomen zichtbaar maken (karyogram)  
       11. Animatie bouw en werking DNA

 12. Bouw DNA (engelstalig)
 

Multimedia 

1. Erfelijke ziektes (Bron: biobits)

2. Selectie eigenschappen
3. Sikkelanemie, een erfelijke aandoening 
4. Vorming van geslachtscellen 
              5. Hoe isoleer je DNA?

5. De DNA revolutie (landbouw) 
6. De DNA revolutie (gezondheid)
7. De DNA revolutie (forensisch onderzoek) 
          8. Stofwisseling (eiwitsynthese)


 8. Inzoomen DNA (Animatie)
 9. Eiwitsynthese (engelstalig)  
10. Bekijk DNA in 3D
11. Animatie kanker (engelstalig)

12. Het gevolg van straling: Chernobyl 
13. Eiwitsynthese (the wonders of a tiny cell) 

14 . Evolutie (animatie) 
15. DNA verwantschap

16. Er was eens ... de mens (evolutie)

17. Mitose
18. Meiose I
19. Meiose II
20. Monohybride kruising