bioLOGIETCCL

 
Extra Informatie

1. Begrippenlijst

2. Theorieles 
3. Practicum Kalfshersenen

4. Handleiding kalfshersenen
3. 
Gezichtsbedrog   


Oefenstof

1. Regeling (bron:WTFlash)


2. Basisstof 1 en 2 (Hormonen)
3. Basisstof 2 (Glucose regeling in lichaam) 
             4. Basisstof 2 (Hormonen)
             5. Oude examenvragen hormonen 
             6. Het zenuwstelsel
             7. Examenvragen zenuwstelsel
             8. Oude examenvragen zenuwstelsel 
             9. Type zenuwcellen 
           10. Bouw zenuw en ruggemerg 
           11. Kniepeesreflex 
           12. Onderdelen hersenen 
           13. Orthosympatisch of parasympatisch 
           14. Basisstof 6 en 7. Zintuigen 
           15. Examenvragen zintuigen
           16. Oude examenvragen wiskunde 
           17. Onderdelen oog 1 
           18. Onderdelen oog 2 (bron: Biodoen)
           19. De bouw van de huid 1            
           20. De bouw van de huid 2
           21. Functies en bouw van de huid
           22. Temperatuurregeling door de huid
           

                         
23. Onderdelen oor
24. Volgorde onderdelen oor
25. Oefentoets zintuigen
26. Functie onderdelen oog
27. Type zenuwstelsel
28. Hormoonstelsel
29. Glucoseregeling in het lichaam
30. Onderdelen hersenen
31. Regeling en zintuigen (bron: Biodoen)

32. Waarnemen
33. Traanklier
              34. De huid
              35. Bouw van het oog
              36. Bouw van het oor
            

37. Delen van het oog
38. Herhaling begrippen zintuigen
           39. Toets zintuigstelsel

40. Puzzel Regeling
41. Puzzel Zintuigen 
42. Puzzel oor

43. PC les oefening zintuigen
Downloads

1. Studiewijzer


2. Webquest Zintuigen
3. Webquest de huid 


Links 

1. Werking oog
2. Centrale zenuwstelsel (basisstof 1 en 6)
3. De huid
            4. De pupilreflex
            5. Werking van de lens (accommodatie)
            6. Kniepeesreflex
            7. Centrale zenuwstelsel 
            8. Het zenuwstelsel  (basisstof 1 en 6)
            9. Bouw en werking oor
           10. Reflexen
           11. De werking van de eilandjes van Langerhans
           12. De pupilreflex
           13. Schema lichaamstemperatuur 14. Werking oor 


15. Bijziend en verziend
16. Bouw en werking hersenen
              17. Glucoseregeling 
              18. Hoe hoor je je eigen stem? (bron: Biobits)
              19. De blinde vlek (enkele testen)

20. Practicum varkensoog 


21. Kleurenblindheidstest
22. Bijziend/verziend

Multimedia 

1. Alcoholvergiftiging (comazuipen) 
2. Hoe werkt je geheugen? 
3. Het oog  
          4. Het oor 
          5. Smaak 
          6. Zintuigen 
          7. Lichtbreking  
          8. Brandwonden
          9. UV-straling 
        10. Lenzen  
        11. Gehoorbeschadiging 
        12. Klaren van je oren
        13. Buisjes in je oren 
        14. Evenwichtsorganen

15. Het zenuwstelsel (bron: biobits)
16. Prikkelverwerking


17. Wat is een Jetlag? 
18. Alkoholvergiftiging 


19. De huid (bron: Biodesk)


20. Er was eens De huid
21. Er was eens De hersenen 
22. Er was eens Het zenuwstelsel

24. Homeostase
25. Temperatuurregeling mens 
26. De schildklier 
            27. De eilandjes van langerhans 
            28. Het centrale zenuwstelsel 
            29. Synapsen 
            30. Impulsoverdracht (axon) 
            31. Refelexen  
            32. Kniepeesreflex  
            33. Overzicht zenuwstelsel 
                                              


34. Bouw spieren
35. Typen spierweefsel 
36. Antagonisten 
            37. Bouw van het oog 
            38. Accommoderen van het oog 
            39. Bijziend en verziend 
            40. De pupilreflex 
            41. De bouw van het netvlies

42. Waterregulatie ADH 
43. Glucoseregeling 
              44. Bouw en werking hersenen 
              45. Werking Natrium-Kalium-pomp
              46. Reflexboog. Branden aan kaars 
              47. Indeling zenuwstelsel 
              48. Testjes blindevlek 
              49. Bijziend en verziend

50. Voorbeelden regelkringen 
51. Suikergehalte bloed (engelstalig)
52. Adrinaline (engelstalig)  
          53. Anatomie hersenen (bron: VU A'dam)  
          54. Drugs in je lichaam 

55. Staaroperatie 
56. Ooglaseren 
57. 3D effecten

         
58. Anatomie zenuwstelsel
59. Anatomie neuronen
60. Actiepotentiaal
61. Hyperpolarisatie
              62. Synapsen
              63. Synapsen bij spieren 
              64. Anatomie oog
              65. Netvlies
              66. Pupilreflex