bioLOGIETCCL

Extra Informatie

1. Begrippenlijst


2. Van dit thema is nog geen theorielesOefenstof

  1. Ecologie
  2. Puzzel ecologie
             3. Begrippen ecologie (bron: WTFlash)
             4. Biotisch of abiotisch
             5. Voedselweb
             6. Topganger - Teenganger -Zoolganger             
             7. Koolstofkringloop
             8. Voedselpyramide
             9. Climax of pioniersecosysteem?
           10. Snavels van vogels
           11. Aanpassingen planten
           12. Autortroof of heterotroof?


13. Voedselnet vijver maken
  14. Voedselketen in een oceaan
  15. Biotische- en abiotische factoren 1     
           16. Biotische- en abiotische factoren 2
           17. Producenten, consumenten en reducenten
           18. Ecosystemen
           19. Voedselketen van een oceaan
           20. Voedselweb
           21. Koolstofkringloop 1
           23. Koolstofkringloop 2
           24. Stikstofkringloop 1
           25. Stikstofkringloop 2
           26. Stikstofkringloop 3
           27. Ecosystemen
           28. Pionier/climax
           29. Aanpassing
           30. Ecologische begrippen
Downloads

1. Oefenen populatiedichtheid


2. Studiewijzer
3. Printbare puzzel ecologie
Links

   1. Biotische en abiotische factoren
   2. Organisatieniveaus in de biologie
              3. organisatieniveaus in de ecologie 
              4. Voedselketen - voedselweb 
              5. Uitleg symbiose

              3. Koolstofkringloop
              4. Voedselpyramides
              5. Ecologisch evenwicht
              6. Successie
              7. PC les Voedselpiramides

                

8. VoedselketensGames
9. Simulatiespel bacteriënketen

Multimedia

 

1. Exoten: verstoring biologisch evenwicht
2. Afbraak organismen door reducenten  


3. Wat leeft er in een sloot
4. Vreemd leven in de oceaan (engels talig)
5. De jacht op een eekhoorn (prachtige film) 

 

    6. Dieren en hun omgeving 
    7. Planten en hun omgeving 
    8. Havik jaagt op konijn 
                9. Havik vangt vogel
               10. Torenvalk vangt muis  
               11. Bodemdiertjes  
               12. Waterdiertjes: De waterscorpioen
                                        De vlokreeft
                                        De waterspin
             13. Klimaat, invloed abiotische factoren
             14. Successie
             15. Oceanen: voedselweb en energiestromen
             16. Planten en hun omgeving