bioLOGIETCCL

Extra Informatie

         1. Begrippenlijst

2. Practicum biologische techniek
       

3. Practicum biologische techniek                 Oefenstof
1. Examenvragen Natuurwetenschappelijke methode

   
DownloadsMultimedia 

1. Introduction protisten 
2. Redi experiment 
3. Biosphere 2


4. Van cel tot stelsel


1. Organisatieniveaus in de biologie 
2. Indeling in de 3 domijnen        
           3. Indeling van organismen     
           4. De natuurwetenschappelijke methode