bioLOGIETCCL


Extra Informatie

1. Samenvatting van dit thema. 

2. Practicum: Veldwerk
3. Practicum: Waterzuivering nabootsen
4. Theorieles
 
Oefenstof

1. Afvalverwerking


2. Toets afval en milieu
3. Producenten, consumeneten en reducentenDownloads

StudiewijzerLinks

1. Voedselketens


2. Wat is afval en wat gebeurt ermee? (24 min)
3. Afval in Nederland. deel 1
4. Afval in Nederland. deel 2
              5. Voedselketen waddenzee

 7. Afvalverwerking
 8. Voedselpyramides


               Multimedia 

 1. Afval scheiden
 2. Afval. Dode vogels zitten er vol mee 
 3. Van groenbak tot compost
               4. Hoe ontstaat compost?
               5. Verwerking van restafval
               6. Recycling. Wat levert het op?
               7. Waterzuivering. De reis van het water

               Drinkwater
               8. Van natuur naar de kraan
               9. Het zuiveren van drinkwater
              10. Rioolwater en regenwater

 

 Recyling 
 11. Recycling glas
 12. Recycling batterijen
               13. Recycling blik in 2 minuten    
               14. Schonere auto's           
               15. Geen leven zonder water

 
 16. Recycling afval