bioLOGIETCCL

Extra Informatie
1. Samenvatting van dit thema

2. Practicum 
3. Theorieles
4. Ezelsbruggetje             
5.
Diverse wandkaarten planten en schimmels
6.
Diverse wandkaarten dieren

7.
Indeling organismen (bron: zootrack)
8.
Indeling dierenrijk (bron: Biologiesite)


 9.  Stencils behorende bij het practicum
10. Stencils gedrag pissebedden

11. 
Afbeelding van de 4 rijken
                
Oefenstof
1. De indeling van de 4 rijken (bron: Biologiepagina)
2. Oefentoets organismen indelen (bron: Zootrack)

4. Uitleg indeling plantenrijk 
5. Schema indeling plantenrijk 
              6. Uitleg indeling dierenrijk     
              7. Determinatiesleutel Ordening


 8. Puzzel Basisstof 1 t/m 4
 9. Puzzel Basisstof 5 t/m 9

10. Bassistof 1 t/m 4
11. SO Ordening
12. Ordening (bron: WTFlash)
13. Celkenmerken verschillende domeinen en rijken
14. Verschil tussen bacterie en schimmel
15. Indeling plantenrijk
16. Typen skeletten (match oefening)
17. Symmetrie (match oefening)
18. Indeling dierenrijk (match oefening)
19. Schietspel ordening
20. Bouw Amoebe en Pantoffeldiertje (Ééncelligen)
21. Gewerveld of ongewerveld?
22. Tot welke afdeling (stam) behoort een organisme
23. Test jezelf
24. Bouw watervlo
25. Bouw mossel26. Extra oefening anatomie dieren
27. Bouw van een insect
28. Snavels van vogels 


29. Metamorfose. Vragen tijdens de video
30. Ordenen. Vragen tijdens een video
           31. Ongewervelden. Vragen tijdens een video
           32. Determineren. Vragen tijdens een video
           33. Oefenvragen ordening
           34. Oefentoets organismen indelen
           35. Indelen in groepen 
           36. Het indelen van organismen
           37. Bacteriën en schimmels
           38. Dieren indelen
           39. Kenmerken van de rijken
           40. Kenmerken van der klassen van gewervelden  
           41. Indeling organismen
           42. Oefentoets Ordening
           
43. Ordenen van organismen 
44. Rijk van de planten 
45. Toets ordening BS 1 t/m 4 +12
                     46. Toets Ordening helemaal

47. Ordening ICT les

Downloads

Download hier de samenvatting


Studiewijze
Stencil practicum bacteriën en broodschimmel
Puzzel. Organismen indelen


Links
1. De regenworm
2. De gewervelden

3. Indeling Dierenrijk


4. Zoekkaart Ordening 
5. Algen (bron: Teleblik)


Multimedia 

1. Determinatiesleutel organismen 
2. Digitaal een kikker ontleden 
3. Proces van rotting 

5. Bacteriën
    Groei Bacterie (engels)
    
Bacteriën en virussen

  

6. Ééncelligen
    Het pantoffeldiertje
    Bevruchting pantoffeldiertje 
    Delende pantoffeldiertje
    Schadelijke bacteriën (eerste 3 minuten) 
    Bacteriën vind je overal 
    Fagocythose (een amoebe eet een pantoffeldiertje)

Sporenplanten 

7. SchimmelsDe Vliegenzwam
                       De Champignon 
                       Eetbare paddenstoelen  
                       Groei schimmel  

8. Mossen: Parapluutjesmos

9. Wieren: Algen op Antarctica
                  Klokhuis algen en wieren    
                  Algen, kiezelwieren, groen- en blauwalgen

Plantenrijk

10. Naaktzadigen: Verschil tussen een den en een spar                        
                                 Naaldbomen                                      

11. Bedektzadigen: Wat is een bloem?
                                   Vleesetende planten 
                                   Tulpen en crocussen                                                    

Dierenrijk 

Algemeen: Lagere dieren (biobits)  

12. HoltedierenDe zeeanemoon
                              De zeeanemoon en de heremietkreeft
                              Zeenaaktslak eet zeeanemoon
                              Hoe vangt een zeeanemoon zijn prooi?
                              Sponzen        

13. WormenRegenwormen (bodemverbeteraars)
                      Regenwormen  


14. WeekdierenDe wijngaardslak 
                            Zeenaaktslak
                            De zeekat   

 

  

15. Geleedpotigen: 

Algemeen: Bodemdiertjes
                                

16. Insecten: 
De oorworm
Hoe vliegen insecten?
Vlinders
Weidebeekjuffer 
Voortplanting van een libelle 
Bouw van een libelle
Een hoornaarsnest
Een waterschorpioen
De bladluis
De bidsprinkhaan vangt wandelende tak 
De paring van een bidsprinkhaan
De veenmol 1
De veenmol 2
Sprinkhanen
De mierenleeuw 1
De mierenleeuw 2
Mieren
Mieren melken bladluizen
De witte vlieg
De cicade 1
De cicade 2
De mestkever 
De oorworm 
Het lieveheersbeestje

17. Spinnen:
Een wevende spin
Spinnen
Hoe eet een spin?
De waterspin
De Kruisspin

18. Duizendpoten en miljoenpoten:
De miljoenpoot

19. Kreeften:
De bouw van een kreeft 
De vlokreeft

20. Stekelhuidigen: De zeester

21. Gewervelden

22. Vissen:
Tropische zeevissen
De Karper 
De beekprik

23. Amfibieën: 
De voortplanting van de Groene kikker 
Voortplanting van de Buidelboomkikker  
Van ei tot kikker 
Gedaanteverwisseling groene kikker  
De Olm 

24. Reptielen:
De leguaan 
De Schildpad 
Voortplanting Landschildpad 
Geboorte landschildpad 
Slangen 
De hazelworm 
De kameleon

25. Vogels:
De purperreiger 
De Grutto 
De ijsvogel

26. Zoogdieren:
Otters 
De potvis 
De vleermuis 
Het stokstaartje  
De walvis 
De Klipdas 
De Wisent 

27. Verschil warm- koudbloedige dieren

Diversen:

 28. Wat leeft er in een sloot?
 29. Vreemd leven in de oceaan (engels talig)
 30. Ordening (bron: Biobits)
 31. De jacht op een eekhoorn (prachtige film) 
 32. Havik vangt konijn 
 33. Havik jaagt op vogels 
 34. Torenvalk vangt muis