Extra Informatie

1. Samenvatting van dit thema

2. Practicum
3. Theorieles

Oefenstof

1. Benoem de onderdelen van een plantencel
2. Puzzel Organen en cellen
              3. Organen en cellen (WTFflash)
              4. Orgaanstelsels
              5. Matchpuzzel organen - orgaanstelsels
              6. Organen en functies
              7. Organen Torso
              8. Dwarsdoorsenede torso
              9. Cel - weefsel - orgaan - orgaanstelsels
            10
Kijken door een microscoop
            11. Onderdelen plantencel
            12. Bouw van een insect

          

13. Organen torso
14. Onderdelen lichtmicroscoop (3)

15
. Onderdelen microscoop 1
16. Onderdelenmicroscoop 2
           17. Organen in de buikholte
           18. Orgaanstelsels 1
           19. Orgaanstelsels 2
           20. Oefenvragen 
           21. Verschillende weefsels herkennen    
           22. Oefenvragen
           23. Herhalingstof
           23. Toets over de gehele stof
 
 
Downloads

1. Download hier de samenvatting


2. Printbare puzzel organen en cellen3. StudiewijzerLinks
1. Ik van binnen (functies organen)


Multimedia 

1. De orgaanstelsels
2. De lichtmicroscoop

 3. De cel 

 

4. Van cel tot stelsel (de huid)
5. Hart, long en lever
6. Cellen aan de basis 
              7. Antoni van Leeuwenhoek 
              8. De dunne darm 
              9. Huidmondjes 
            10. Planten in extreme omstandigheden