bioLOGIETCCL

Een hartfilmpje wordt ook wel ElektroCardioGram genoemd ofwel ECG. Een ECG maakt een grafiek van de elektrische activiteit van het hart. 

ECG