bioLOGIETCCL

Inleiding Natuurkunde

Natuurkunde in het veld


1. Stroomsnelheid. (zie link voor meer info)

Voorwoord.

Het natuurkundige deel van het vakoverstijgend project “Dinkel” heeft als titel “Natuurkunde in het veld”. Hierin gaan jullie een aantal natuurkundige zaken in en aan de Dinkel onderzoeken.

De flora en fauna van de Dinkel is gerelateerd aan de natuurkundige omstandigheden van de Dinkel. Immers je kunt je voorstellen dat de natuurkundige omstandigheden in Noorwegen anders zijn als die van Nederland. Het is daarom de bedoeling dat je de flora en fauna van de Dinkel koppelt aan de natuurkundige omstandigheden.

Het natuurkunde deel van dit project heet ”Natuurkunde in het veld”. In dit thema gaan jullie een aantal natuurkundige verschijnselen in en aan de Dinkel meten. Om het een en ander te berekenen heb je natuurlijk ook de wiskunde nodig.

We hebben het thema verdeeld in 3 onderdelen, het is de bedoeling dat je in een groep van 4 personen de metingen doet.

A. de stroomsnelheid van het water


B. watertemperatuur

C. profiel van de Dinkel


De metingen van de proeven watertemperatuur en profiel van de Dinkel worden tegelijkertijd gemeten.

2. krachten. (zie link voor meer info) 

Voorwoord.

Wie, wat, hoezo en waarom?

Dit experiment is geschreven voor de proefjes die op het landgoed Singraven in de derde klassen van het Twentsch Carmelcollege locatie lyceumstraat te Oldenzaal jaarlijks gehouden worden. In dit experiment wordt een natuurkundig onderzoek gedaan. Doel van de proef is in de eerste plaats leerlingen uit de derde klas te verduidelijken wat en hoe je een natuurwetenschappelijke proef moet uitvoeren, hoe je de meetgegevens moet verwerken in tabellen en grafieken, hoe je verbanden uit die meetgegevens kunt halen en hoe je daaruit conclusie kunt gaan trekken.