bioLOGIETCCL

Het project Singraven is bedoeld om leerlingen van 3 Havo en 3 Vwo meer inzicht te geven in de vakken die horen bij de N-profielen. Immers, in de loop van het derde leerjaar moeten leerlingen een profiel kiezen. 

Centraal in de experimenten staat het riviertje de Dinkel, welke over het terrein van Singraven loopt . In dit project gaan de leerlingen in groepjes zelf onderzoek doen aan dit riviertje. Ook wordt gekeken naar de flora en fauna in de omgeving van het landgoed Singraven. Hierbij kun je denken aan het meten van de temperatuur van het water, de diepte, het bepalen van het stromingsprofiel, het vaststellen van het zuurstofgehalte in het water en het leven in de Dinkel en de omgeving. Bij veel van de proeven die in dit project aan bod komen ga je zelf naar de Dinkel (soms zelfs in de Dinkel) om metingen te verrichten. Hierna ga je de metingen analyseren en kun je de resultaten in een verslag verwerken. 
De proeven zijn onderverdeeld naar de vakken wiskunde, natuurkunde, aardrijkskunde, biologie en scheikunde. In de meeste proeven zitten echter onderdelen van meerdere van deze vakken verweven. Verder kun je op deze site veel informatie vinden over natuur en milieu in het algemeen en het Landgoed Singraven.

Eindresultaat groepjes.
De groepsverslagen moeten worden ingeleverd via de electronische leeromgeving Teletop. Elke leerling geeft in het verslag aan wat zijn aandeel is. Er wordt 1 verslag door de groepsleider ingeleverd. Het verslag wordt gepresenteerd op de website. Tevens wordt het verslag beoordeeld door de vakdocent (en eventueel gepresenteerd tijdens de vakles).

Scholieren doen proeven op Singeraven.
DENEKAMP - Leerlingen van het Twents Carmelcollege uit Oldenzaal waren maandag de hele dag te gast op het landgoed Singraven. Ze deden mee aan een pilotproject op gebied van natuurwetenschappelijk onderwijs.

 
Terwijl de ene groep het water van het riviertje Dinkel onderzocht, was een andere groep bezig in de biologische tuin op het landgoed. Daarnaast waren er leerlingen actief bij de watermolens en in het Huis Singraven zelf. In het kader van het nieuwe onderwijsstelsel moeten leerlingen profielen kiezen. Om te zien wat de mogelijkheden zijn van het natuurprofiel werd door leerlingen van de eindexamenklas van het VWO dit natuurwetenschappelijke project op touw gezet. Een derde VWO-klas van de locatie Lyceumstraat - met in totaal 25 leerlingen - mocht gisteren kennismaken en later op de dag zeggen wat ze er van vond. Volgens een van de begeleiders, Peter Wester, vonden de scholieren het ‘leuk en spannend’.
Het onderzoek van het Dinkelwater bijvoorbeeld. Aan de hand van de hoeveelheid kleine beestjes moesten de leerlingen de kwaliteit van het water vaststellen.


Bij de watermolen werd het vak natuurkunde aan de praktijk getoetst. De leerlingen waren onder de indruk van het krachtenspel van het water rond de molen. Ook hier werden allerlei praktijkproefjes gedaan. In de biologische tuin van De Witte Raaf maakten de scholieren kennis met het op natuurlijke wijze verbouwen van groente. In een heel kort tijdsbestek moesten ze de nodig kennis opdoen, die ze een paar uur later moesten overbrengen op leerlingen in de eerste klas. In het kasteel zelf hielden de vwo-ers zich bezig met vakkennis en materialen, kortom natuurwetenschap in een historische omgeving. 
Jasmijn Wienk is een van de zesdeklassers, die het project opzetten in het kader van een afstudeerdopdracht. Zij is blij verrast over het resultaat. ‘We hebben wel veel moeten improvisren, maar dat maakte het natuurlijk extra interessant,’ zegt ze. Chiel Hamse uit Rossum is een van de leerlingen, die deze manier van het volgen van lessen wel ziet zitten. ‘Absoluut de moeite waard. Het is eens een keer wat anders,’ aldus de jonge Rossumer met een knipoog naar het fraaie weer.